اعضا - روح اله حاجی زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: روح اله حاجی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کاردانی دانشگاه علوم پزشکی قم قم ایران 1387/04/30
2 کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ایران 1389/09/12
3 کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران 1393/10/27
4 دکترا دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران 1398/06/26
:: ::