اعضا - روح اله حاجی زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: روح اله حاجی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 طراحی و کنترل صدا 1393
2 طراحی روشنایی و نرم افزار دایالوکس 1392
3 طراحی صدای ترافیک 1396
:: ::