اعضا - روح اله حاجی زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: روح اله حاجی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار 1390
2 کنترل صدا و آکوستیک 1390
3 شرایط جوی محیط کار، استرس گرمایی و سرمایی 1391
4 ارتعاش 1390
5 پرتوهای یونساز و غیر یونساز 1390
6 طراحی روشنایی 1393
:: ::