اعضا - روح اله حاجی زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: روح اله حاجی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 ابزار سنجش UV و IR دانشگاه علوم پزشکی قم مرکز بهداشت شهرستان قم 1397
2 کنترل صدا در محیط کار دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرکز بهداشت 1398
3 کنترل صدا در محیط کار
:: ::