اعضا - مهسا زکی نژاد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهسا زکی نژاد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 جزء 8 تن دانشجویان نخبه دانشگاه علوم پزشکی زنجان در همایش سراسری دانشجویان برتر علمی شاهد و ایثارگر 1393
2 کسب رتبه 6 آزمون کارشناسی ارشد داخلی - جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1394
3 کسب رتبه برتر علمی در سطح دانشگاه های علوم پزشکی استان تهران 1397
4 کسب رتبه 4 در آزمون دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1399
:: ::