اعضا - مهسا زکی نژاد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهسا زکی نژاد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 دانشجوی phd پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ایران ... ...
2 کارشناسی دانشکده پرستاری ابهر ابهر ایران 1393 18.50
3 کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران 1398 17.50
:: ::