اعضا - مهسا زکی نژاد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهسا زکی نژاد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ غیر حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 عضو کمیته اجرایی سومین همایش بین المللی ایمونولوژی،آسم،آلرژی 1396
2 عضویت فعال بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری ابهر و مسوول فرهنگی 1392
3 سردبیر مجله زرخشان دانشکده پرستاری ابهر 1392
:: ::