اعضا - لیلا احمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم لیلا احمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کاردانی مامایی علوم پزشکی زنجان زنجان ایران 1376 16.05
2 کارشناسی مامایی علوم پزشکی گیلان رشت ایران 1380 16.25
3 کارشناسی ارشد مشاوره مامایی علوم پزشکی زنجان زنجان ایران 1396 18.35
:: ::