اعضا - عفت رفیعی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر عفت رفیعی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر
من متولد سال ۱۳۶۲ در شهر زنجان و متاهل هستم . در سال ۱۳۸۱ در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران (تهران) قبول شده و پس از فارغ التحصیل شدن در سال ۱۳۸۸با سمت پزشک مسئول درمانگاه شبانه روزی سهرود در شبکه بهداشت و درمان زنجان  ۲ سال خدمت نمودم. و سپس در سال ۱۳۹۱ در رشته داخلی دانشگاه علوم پرشکی زنجان پذیرفته شده و پس از اتمام ]چهار سال موفق به  کسب رتبه برتر بورد تخصصی داخلی(۵ درصد کشوری) شدم، بنابراین به صورت مستقیم در آزمون پذیریش دستیار فوق تخصصی  ریه شرکت و با کسب رتبه اول در آزمون  از سال ۱۳۹۶ در دانشگاه تهران، بیمارستان امام خمینی و بیمارستان شریعتی به عنوان دستیار فوق تخصصی ریه آغاز به کار نموده ام، و پس از سپری نمودن دو سال با کسب رتبه اول بورد فوق تخصصی ریه فارغ التحصیل شده ام.
ازتاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ در مرکز آموزشی درمانی  ولیعصر به عنوان هئیت علمی دانشگاه - استادیار - شروع به فعالیت نموده ام، از فروردین ماه ۱۳۹۹ به عنوان معاون آموزشی گروه داخلی انتخاب و مشغول ارائه خدمت می باشم. به همراه فعالیت های آموزش و درمانی، داوری مقالات مجله علوم پژشکی و راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دستیاری را به عنوان فعالیت پژوهشی در کارنامه خود دارم.
:: ::