اعضا - عفت رفیعی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر عفت رفیعی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 پزشک عمومی علوم پزشکی ایران تهران ایران
2 متخصص بیماریهای داخلی علوم پزشکی زنجان زنجان ایران ۱۳۹۶/۶/۳۰
3 فوق تخصص ریه و مراقبت های ویژه علوم پزشکی تهران تهران ایران ۱۳۹۸/۶/۳۰
:: ::