اعضا - محمد زیرک


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر محمد زیرک | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 تجربیات بازماندگان سرطان در بازگشت به کار: یک مطالعه کیفی وحید زمانزاده، محمد زیرک کنفرانس سالانه پرستاری سرطان ایران 1397 شفاهى
2 ارتباط بین عفونت های پرستاری ومحیط های کاری پرستاران محمد زیرک، محبوبه شالی سومین همایش کشوری ایمنی در نظام سلامت 1394 شفاهى
3 تصمیم گیری دانشجویان پرستاری در مواجهه با معضلات اخلاقی محمد زیرک دومین کنگره اخلاق پرستاری 1393 پوسترى
4 میزان رعایت قلمرو بیماران در بیمارستانهای آموزشی شهر زنجان منصور غفوری فرد، حمیدرضا حریریان، محمد زیرک همایش ملی ارتقل خدمات پرستاری: بهبود تعامل با بیمار 1393 پوسترى
5 بررسی سطح تکامل اخلاقی پرستاران شاغل دانشگاه علوم پزشکی تبریز رقیه عظیم زاده، محمد زیرک دومین کنگره کشوری پژوهش های علوم پزشکی 1393 پوسترى
6 تاثیر آشنایی قبلی با معماهای پرستاری بر استدلال اخلاقی پرستاران دانشگاه علوم پزشکی تبریز محمد زیرک اولین کنگره اخلاق پرستاری 1392 شفاهى
7 دیدگاه دانشجویان پرستاری در رابطه با برخی از معضلات رایج در حیطه مراقبت های پرستاری محمد زیرک کنفرانس اخلاق کاربردی حرفه ای 1389 شفاهى
8 بررسی سطح تکامل اخلاقی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز محمد زیرک اولین کنگره اخلاق پرستاری 1389 شفاهى
:: ::