اعضا - محمد زیرک


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر محمد زیرک | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 مقایسه نوع مایع درمانی وریدی قبل از بی حسی اسپاینال دبر تهوع و استفراغ بعد از عمل محمد زیرک، علی بایندر، محمد حسین بروجردی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان تکمیل شده 1393
:: ::