اعضا - محمد زیرک


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر محمد زیرک | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 اخلاق، اخلاق پرستاری، آموزش پرستاری، بازتوانی، تحقیقات کیفی، تحقیقات کمی
:: ::