اعضا - محمد زیرک


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر محمد زیرک | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 مقایسه تاثیر نوع مایه درمانی وریدی قبا از بی حسی اسپاینال بر تهوع و استفراغ بعد از عمل علی بایندر دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393
2 تاثیر آموزش از طریق شبکه های اجتماعی بر ترس، اضطراب و خودمراقبتی بیماران مبتلا به کووید 19 علی صادقیان دانشگاه علوم پزشکی زنجان
3 وضعیت بار مراقبتی و ارتباط آن با کیفیت خواب و کیفیت زندگی همراهان بیماران سرطانی محمد رضا بوستانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان
:: ::