اعضا - محمدعلی یادگاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر محمدعلی یادگاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی علوم پزشکی زنجان زنجان ایران 1382 18/37
2 کارشناسی ارشد علوم پزشکی تهران تهران ایران 1390 18/30
3 دکتری تخصصی علوم پزشکی تهران تهران ایران 1398 19
:: ::