اعضا - محمدعلی یادگاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر محمدعلی یادگاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 تکنولوژی گردش خون برون پیکری 1387
2 کار با IABP 1387
3 کار با CELL Savar 1387
4 اکمو 1390
5 CRRT 1391
:: ::