اعضا - محمدعلی یادگاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر محمدعلی یادگاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 ابزارسازی 1390
2 بیماری های قلب وعروق 1392
3 بیماری صرع 1389
4 کووید 19 1399
:: ::