اعضا - مرتضی کرمی زرندی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مرتضی کرمی زرندی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی علوم پزشکی زنجان زنجان ایران 1392/04/15 17
2 کارشناسی ارشد علوم پزشکی تهران تهران ایران 1394/11/20 17
3 دکترا علوم پزشکی تهران تهران ایران 1398/11/15 17.5
:: ::