اعضا - پریسا غفاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پریسا غفاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 دکتری عمومی دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین ایران 1393
2 تخصص دندان پزشکی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تبریز تبریز ایران 1395
:: ::