اعضا - پریسا غفاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پریسا غفاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Oral health status and oral health‐related quality of life in children with attention‐deficit hyperactivity disorder and oppositional defiant disorder special care in dentistry 2021 مقاله کامل پژوهشي اصيل
2 The effect of metal artifacts reduction algorithm on diagnostic accuracy of vertical root fracture by cone beam computed tomography an in vitro study Scholars Journal of Dental Sciences (SJDS) 2017 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
:: ::