اعضا - پریسا غفاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پریسا غفاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان دوره
1 بررسی کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان در کودکان 6-12 ساله دارای اختلال شنوایی شهرهای زنجان و تبریز، در سال 1400-1399 مهسا ناصری وند PhD
2 بررسی اثر آنتی باکتریال سیلر نانو زینک اکساید اوژنول(nZoE) در ترکیب با چیتوزان، پروپولیس و نانوسیلور در مقایسه با نانو زینک اکساید اوژنول(nZoE) بر انتروکوک فکالیس بصورت آزمایشگاهی محمد نجدعلی زاده PhD
:: ::