اعضا - پوران مختاری زنجانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پوران مختاری زنجانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 دوره آموزشی اورژانسهای زایمان و بارداری سازمان تامین اجتماعی زنجان بیمارستان امام حسین(ع) 1385
2 دوره آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر سازمان تامین اجتماعی زنجان بیمارستان امام حسین(ع) 1385
3 کارگاه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان امیرالمومنین خدابنده 1388
4 کارگاه آموزشی مراقبتهای ادغام یافته مادران دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامائی زنجان 1389
:: ::