اعضا - الهه احمد نیا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: الهه احمد نیا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان الهه احمدنیا---- الهام شکیبا زاده سمینار آموزش تئوری و بالینی 1382 شفاهى
2 حاملگی نابجا وروشهای پیشگیری از بارداری الهه احمدنیا------دکتر فاطمه اسکویی سمینار کشوری اورزانس ها 1382 پوسترى
3 هربالیسم وسلامت زنان الهه احمدنیا سمینار سراسری سلامت زنان 1381 پوسترى
4 بررسی عوامل خطرزای حاملگی نابجا الهه احمدنیا------دکتر فاطمه اسکویی کنگره بین المللی زنان و مامایی 1379 شفاهى
5 دیدگاه دانشجویان مامایی در رابطه با آموزش بالینی پوسترى
:: ::