اعضا - الهه احمد نیا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: الهه احمد نیا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 كارداني علوم پزشكي زنجان زنجان ايران 1374
2 كارشناسي علوم پزشكي شاهرود شاهرود ايران 1376
3 كارشناسي ارشد علوم پزشكي ايران تهران ايران 1379
4 دکتری تخصصی علوم پزشکی شاهرود شاهرود ایران 1399
:: ::