اعضا - الهه احمد نیا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: الهه احمد نیا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کاربرد و تفسیر پارتوگراف سازمان تامین اجتماعی بیمارستان امام حسین زنجان 1388
2 اختلالات جنسی دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرکز بهداشت مرکز بهداشت زنجان 1398
3 زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرکز بهداشت 1398
4 زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرکز بهداشت مرکز بهداشت زنجان 1399
:: ::