اعضا - امیررضا فارسیانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: امیررضا فارسیانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 بیماری های قرنیه بیمارستان ولیعصر 1399-1400
2 بیماری گلوکوم، تشخیص و درمان آن بیمارستان ولیعصر 1399-1400
:: ::