اعضا - خلیل محمودی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خلیل محمودی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 لوح تقدیر رتبه اول پره بورد دانشگاه در رشته قلب و عروق 1384
2 لوح تقدیر رتبه سوم بورد سراسری رشته قلب و عروق 1384
:: ::