اعضا - خلیل محمودی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خلیل محمودی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 مقایسه تاثیر هیدراسیون با سدیم بیکربنات و نرمال سالین در پیشگیری از آسیب حاد کلیه ناشی از تزریق ماده کنتراست در آنژیوگرافی کرونر زینب باقری بیمارستان موسوی زنجان 1390
2 بررسی ارتباط بین نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در زمان بستری با مرگ ومیر زودرس در بیماران مبتلا به سندروم حاد کرونری ساره عبدالهی اوانکی بیمارستان موسوی زنجان 1389
3 بررسی ارتباط بین ذخایر آهن و شدت تنگی عروق کرونر توسط آنژیوگرافی فرید رشیدی بیمارستان شهید بهشتی زنجان 1386
4 بررسی ارتباط بیماری کرونری قلب با ضخامت دیواره شریان کاروتید به عنوان ریسک فاکتور سوده سیدی آرانی بیمارستان موسوی زنجان
5 بررسی فراوانی عوامل خطر، عوارض و مرگ و میر بیمارستانی انفاركتوس حاد ميوكارد (MI) زهرا مرسلی توشمانلوئی بیمارستان موسوی و ولیعصر زنجان
6 بررسی شیوع تنگی شریان کلیوی در بیماران مبتلا به فشار خون کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر و تعیین عوامل پیش گوئی کننده آن ستاره عطار بیمارستان موسوی زنجان
7 بررسی ارزش تشخیصی و قدرت پیشگویی کننده High Frequency ECG در بیماری کرونری قلب. سمیه جهانی جلالده بیمارستان موسوی زنجان
8 بررسی ارتباط بین سطح سرمی پروتئین حساس واکنشی (h s CRP ) باشدت یافته های آنژیوگرافیک در بیماران مبتلا به بیماری های عروق کرونر توحید عرب باغی بیمارستان موسوی زنجان
9 تاثیر ماساژ آروماتوراپی در کمر درد و اضطراب بیماران تحت مداخله کرونری از راه پوست نسرین مشکین آبادی بیمارستان موسوی زنجان
:: ::