اعضا - خلیل محمودی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خلیل محمودی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه آموزش مداوم ویژه پزشکان عمومی (برنامه مدون داخلی 1) دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1384
2 کارگاه آموزش مداوم ویژه پزشکان عمومی (برنامه مدون داخلی 2) دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1384
3 کارگاه بیماریهای قلبی و فشار خون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1387
4 کارگاه بازآموزی ccu دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1388
5 کارگاه بازآموزی ccu با تاکید بر آریتمی ها دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1389
:: ::