اعضا - عاکفه احمدی افشار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: عاکفه احمدی افشار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 پزشکی عمومی تبريز تبريز ايران 1370
2 تخصص اطفال تبريز تبريز ايران 1373
3 فوق تخصص ايمو نولوژی آترژی تهران تهران ايران 1380
:: ::