اعضا - عاکفه احمدی افشار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: عاکفه احمدی افشار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 آلرژی 1377
2 بيماريهای نقص ايمنی 1377
3 بيماری های تنفسی 1373
4 کودکان 1373
:: ::