اعضا - حسین پرتوی نژاد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار حسین پرتوی نژاد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 پزشک عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزین ایران 1392/6/30
2 تخصص طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ایران 1396/6/30
:: ::