اعضا - حسین پرتوی نژاد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسین پرتوی نژاد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 دوره کارشناسی پرستاری 1397 بیمارستان بعثت
2 دوره کارشناسی ارشد پرستاری 1397 بیمارستان بعثت
3 آموزش دستیاری طب اورژانس 1396 تا 98 بیارستان امام حسین و بعثت
:: ::