اعضا - عفت پرتوی نژاد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: عفت پرتوی نژاد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 پزشک عمومی زنجان زنجان ایران 1382
2 تخصصی ارتش تهران ایران 1395
:: ::