اعضا - سپیده دین محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سپیده دین محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر
اینجانب سپیده دین محمدی. متولد 1360 در شهر زنجان هستم. فارغ التحصیل کارشناسی مامایی و کارشناس ارشد مشاوره در مامایی می باشم. از سال 1399 در دانشکده پرستاری و مامایی زنجان مشغول فعالیت به عنوان هیات علمی مامایی می باشم. علاقمند در زمینه آموزش و پژوهش در زمینه مشاوره در مامایی می باشم. 
:: ::