اعضا - سپیده دین محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سپیده دین محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کاردانی مامایی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان ایران 1382
2 کارشناسی مامایی دانشکاه علوم پزشکی مشهد ایران 1386
3 کارشناس ارشد مشاوره در مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ایران 1398
:: ::