اعضا - سپیده دین محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سپیده دین محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 تأثیر مشاوره راه حل محور بر میزان خشونت و کیفیت زندگی زنان باردار در معرض خطر خشونت خانگی سپیده دین محمدی- محسن داداشی- الهه احمدنیا- لیلا جانانی- رقیه خرقانی BMC Pregnancy and Childbirth 2021 مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::