اعضا - ناصر علی زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ناصر علی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تبریز تبریز ایران 1393/12/25
2 دکتری تخصصی Ph.D دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تبریز تبریز ایران 1399/04/31
:: ::