اعضا - مهسا قاسمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهسا قاسمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 طراحی و اجرای برنامه ارتقاسلامت روان در همه گیری کووید19 در بیمارستانهای جنرال شهر زنجان بهار 1399
2 انجام رواندرمانی (CBT- ساپورتیو - رواندرمانی تحلیلی) در بیمارستان دکتر بهشتی و کلینیک شفیعیه زنجان
3 پیگیری اجرای کد خدمات روانپزشکی توسط بیمه های سلامت و تامین اجتماعی در زنجان
4 داوری پروپوزال طرح تحقیقاتی بررسی تاب اوری در پرستاران شاغل در بخش کووید با بخش غیر مرتبط در مرکز اموزشی درمانی شمالغرب ایران- دکتر محمدرضا تابستان1399
5 داوری پروپوزال طرح تحقیقاتی اثر درمان بیش فعالی بر هوش کودکان . پوریا عابدی(دانشجوی پزشکی) به عنوان ناظر پاییز 1399
6 برنامه ارتقای سلامت روان در همه گیری کوید19 در شهر زنجان بهار1399
:: ::