اعضا - مهسا قاسمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهسا قاسمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 روانپزشکی
2 سایکوسوماتیک(طب روان تنی)
3 روانپزشکی جامعه نگر
4 سایکوانکولوژی
5 روانپزشکی اطفال
:: ::