اعضا - مهسا قاسمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهسا قاسمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 کلاس اموزش نحوه انجام مصاحبه و شرح حال ماهانه با کارموزان بیمارستان دکتر بهشتی نجان
2 راند اموزشی و درمانگاه اموزشی و مورنینگ هفتگی برای کاراموزان،کارورزان و دستیاران بیمارستان دکتر بهشتی زنجان
3 کلاس اموزش فرمولاسیون روانپزشکی سالانه بیمارستان دکتر بهشتی زنجان
4 اسیب شناسی روانپزشکی 1 و 2 دانشگاه زنجان
5 تیوری روانپزشکی- کاراموزان دانشکده پزشکی زنجان
6 سخنرانی : تداخلات دارویی در بیماران روانپزشکی در همه گیری کووید 19 بیمارستان دکتر بهشتی زنجان
7 کلاس اشنایی با علایم روانپزشکی- دستیاران سال اول بیمارستان دکتر بهشتی زنجان
8 مقدمات روانپزشکی - مقطع فیزیوپاتولوژی دانشکده پزشکی زنجان
9 روانپزشکی بزرگسالان - رشته کاردرمانی- دانشکده پیراپزشکی دانشکده پیراپزشکی زنجان
10 کلاس های مستمر سایکوسوماتیک و مورنینگ های هفتگی سایکوسوماتیک بیمارستان دکتر بهشتی- بیمارستان ولیعصر زنجان
:: ::