اعضا - مهسا قاسمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهسا قاسمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه اموزش انعکاس اخبار خودکشی در رسانه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان 7/99
2 درمانهای غیر دارویی اختلال مصرف مواد معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان- دی ما1399 1399
3 راهنمائی ارزیابی و درمان اختلالات اضطرابی وسایکوز و دوقطبی مرکز اموش مداوم مدیریت سلامت روانی،اجتماعی و اعتیاد. دانشگاه علوم پزشکی زنجان 99/5
:: ::