اعضا - مهدی آقامحمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهدی آقامحمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 پزشکی عمومی علوم پزشکی کاشان کاشان ایران 31/ 06/ 1391
2 تخصص داخلی علوم پزشکی تهران تهران ایران 31/ 06/ 1398
:: ::