اعضا - مهدی آقامحمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهدی آقامحمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
آشنايي با زبان
# زبان میزان مهارت ترجمه میزان مهارت مکالمه
1 انگلیسی بالاتر از متوسط متوسط
:: ::