اعضا - مهدی آقامحمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهدی آقامحمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 سمیولوژی نظری(لنفادنوپاتی) دانشکده پزشکی زنجان-بهمن 98
2 سمیولوژی نظری(معاینات عمومی-ادم) دانشکده پزشکی زنجان-آذر 99
:: ::