اعضا - پریسا خوش نویس اصل


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پریسا خوش نویس اصل | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 نرولوژی کودکان 1385
2 تغذیه و رشد ونمو کودکان 1383
3 کارآزمایی بالینی در زمینه پروبیوتیکها 1390
4 آموزش پزشکی 1383
:: ::