اعضا - پریسا خوش نویس اصل


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پریسا خوش نویس اصل | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 رادیولوژی کودکان د.ع.پ. زنجان
2 اتیت فارنژِیت و سینوزیت و سرماخوردگی د.ع.پ. زنجان
3 دیابت کودکان د.ع.پ. زنجان
4 تغذیه در سال دوم زندگی د.ع.پ. زنجان
5 خونریزیهای گوارشی د.ع.پ. زنجان
6 یبوست کودکان
:: ::