اعضا - پریسا خوش نویس اصل


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پریسا خوش نویس اصل | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 شیر مادر د.ع.پ. زنجان سالن روزبه
2 عفونت تنفسی کودکان د.ع.پ. زنجان سالن روزبه
3 بیماریهای عفونی کودکان د.ع.پ. زنجان سالن روزبه
4 نوزاد مادر دیابتی د.ع.پ. زنجان سالن روزبه
:: ::