اعضا - مظاهر رضایی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مظاهر رضایی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 فرایندهای ناخودآگاه ذهن و شکل گیری بیماریهای روانی
2 مکانیزمهای مغزی درگیر در فرایندهای ناخودآگاه ذهن
3 مکانیزمهای اثربخشی روان درمانیهای روانکاوی
:: ::