اعضا - منصور صادق زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر منصور صادق زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر

اینجانب منصور صادق زاده در سال 1342 در خانواده مذهبی و فرهنگی در شهرستان رودسر  بدنیا آمدم . متاهل و 2 فرزند دارم . دوران تحصیل ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان را در مدارس رودسرگذرانده ام. در سال 1361 در رشته پزشکی دانشگاه تهران قبول شده و پس از فارغ التحصیل شدن در سال1368بطور مستقیم از دانشگاه تهران در رشته کودکان پذیرفته شده پس از اتمام 3 سال فارغ التحصیل شده وبرای گذراندن سربازی، طرح و ضریب کا از سال 1371 به دانشگاه علوم پزشکی زنجان معرفی شدم.از آن زمان در بیمارستانهای شهید بهشتی ،حضرت ولیعصر(عج) و آیت الله موسوی ز نجان اشتغال داشته وعلاوه بر کارهای آموزشی و پژوهشی وظیفه خدمت رسانی به دانشجویان و بیماران را بعهده داشته ام .سابقه چندین دوره تدریس در کارگاههای ترویج تغذیه با شیر مادر ، کنترل بیماریهای اسهالی ، عفونت های حاد تنفسی ،تغذیه شیرخواران ، سل وباز آموزی بیماریهای اطفال برای پزشکان عمومی ومتخصصین کودکان را دارم در سال 1380 به عنوان استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزیده شدم ودر سال 1389 بعنوان پزشک نمونه استان زنجان برگزیده شدم .در سال72 لغایت 76 عضو هیئت تحریریه مجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان بودم. دراین مدت هم15 پایان نامه اینترنی و 9 پایان نامه دستیاری و 2 طرح پژوهشی را راهنمایی واجرا کرده ام وبیش از 35 مقاله علمی در مجلات داخلی وخارجی وکنگره های بین المللی داخل وخارج از کشور ارائه داده ام..در این مدت درکمیته های متعددی در سطح استان و بیمارستان فعالیت داشته ام چندین دوره مدیر گروه اطفال بوده ام ودر حال حاضرعضو مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک زنجان ورییس بخش اورژانس اطفال بیمارستان آیت الله موسوی هستم   و از سال 1393 به رتبه دانشیاری ارتقا یافتم .

:: ::